Mesiac: január 2022

OZNAM O KARANTÉNE

Oznamujeme rodičom / zákonným zástupcom detí,  ktoré sa zúčastnili výchovno-vzdelávacej činnosti v dňoch 24.2.2022, že s platnosťou od 25.1.2022 do 01.02.2022, sú deti v karanténe. Karanténa detí trvá, na základe pokynov RÚVZ v Prešove, 5 dní od posledného kontaktu s pozitívnou osobou, pokiaľ sa počas posledných 24 hodín pred  ukončením karantény nevyskytuje ani jeden z klinických príznakov. Pred nástupom detí do materskej školy je potrebné, aby dieťa malo negatívny test ( PCR alebo antigénový) z príslušného odberného miesta. V prípade samotestu je potrebné kontaktovať detského pediatra.

Deti, ktoré plnia povinné predškolské vzdelávanie, budú kontaktované učiteľkami z danej triedy a budú sa vzdelávať v týchto dňoch karantény dištančne. Úlohy im budú posielané e-mailom.

Vždy kontaktujte telefonicky detského lekára, ktorý na karanténu dieťaťa dohliada a rozhoduje o jej ukončení.