0948123831

OZNAM O KARANTÉNE

     Na základe rozhodnutia RÚVZ v Prešove zo dňa 18.10.2021 majú deti z triedy SOVIČKY  nariadenú povinnú domácu karanténu v dňoch 18.10.  až 24.10. 2021.

    Pokiaľ výsledok RT-PCR testu vykonaného najskôr v 5. deň od posledného kontaktu s pozitívnou osobou je negatívny a osoba nemá žiadne príznaky COVID-19, karanténa môže byť ukončená po 7 dňoch.

Usmernenie pre rodičov:

  • Kontaktovať detského lekára a nahlásiť mu, že dieťa je v karanténe z dôvodu úzkeho kontaktu s pozitívnou osobou (TU).
  • Priebežne sledovať dieťa a v prípade zhoršeného zdravotného stavu dieťaťa neodkladne kontaktovať detského lekára. 
  • Pri návrate do školy (25.10. 2021) doložiť „Potvrdenie o chorobe“ vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast, a to bez ohľadu na dĺžku trvania jeho neprítomnosti + Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfečnosti , dátum na vyhlásení musí byť rovnaký ako je dátum nástupu dieťaťa do školy. Bez toho nebude dieťaťu  umožnený vstup do školy.

Prosíme, aby ste naďalej sledovali web stránku školy, ktorá bude priebežne aktualizovaná a prinesie informácie o prípadných  zmenách.

Ďakujeme za  pochopenie.

vedenie školy

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Related Post

OZNAM O KARANTÉNE Oznamujeme rodičom / zákonným zástupcom detí,  ktoré sa zúčastnili výchovno-vzdelávacej činnosti v dňoch 24.2.2022, že s platnosťou od 25.1.2022 do 01.02.2022, sú deti v karanténe. Karanténa detí trvá, na

OZNAM O POPLATKOCH V MŠ A ŠJ Milí rodičia, od 1.1.2023 vstúpilo do platnosti VZN Mesta Sabinov o poplatkoch, ktorésa nás týka. Preto Vám sprostredkovávam výňatok z daného VZN, aby ste vedeli,ako sa

OZNAM PRE OSOBY VSTUPUJÚCE DO OBJEKTU ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA

V nadväznosti na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu súvisiacu s ochorením COVID-19 na Slovensku a zmenami opatrení nám dovoľte Vás informovať, že školské zariadenia a ich prevádzka sa  riadia manuálom ŠKOLSKÝ