0948123831

NÁSTUP DIEŤAŤA DO MŠ V ŠKOLSKOM ROKU 2022/2023.


Výchovno-vzdelávací proces  v školskom roku 2022/2023 začína 5.9.2022.

  • Prevádzka materskej školy je od 06,00 do 16,30 hod.
  • Preberanie detí do MŠ je v čase od 06,00 do 8,00 hod. Potom bude vchod uzamknutý.
  • Od 06,00 do 7,00 hod. sa budú deti schádzať v triede Sovičiek /hneď oproti hlavnému vchodu na prízemí/.
  • V čase od 15,00 do 16,00 hod. si preberiete dieťa vo svojej triede, od 16,00 do 16,30 hod. si budete preberať deti v triede Sovičiek na prízemí.
  • Preberanie detí z MŠ je v čase od 15,00 do 16,30 hod.
  • Informácia o zaradení dieťaťa do príslušnej triedy, bude zverejnená na vchodových dverách materskej školy.
  • Žiadame rodičov o rešpektovanie stanovených časov odovzdávania a preberania detí.

Potrebné doklady v prvý deň nástupu dieťaťa do materskej školy vám budú predložené od triednych učiteliek danej triedy.

Zoznam potrebných vecí pri nástupe dieťaťa do MŠ:

 
1. Papuče, sandále (klasické – pevné, zdravotné, „nie šľapky ani krokodílky“).

2. Pyžamo a všetko oblečenie – malé deti – podpísané (pretože viaceré deti majú rovnaké).

3. Náhradné pančušky, nohavičky, tričko (pre prípad potreby, ak sa dieťa ušpiní alebo ….). 4. Oblečenie na prezlečenie, ktoré je pohodlné a neobmedzuje deti v pohybe.

5. Vhodnú obuv – pevnú, ktorú môže mať dieťa do záhrady, do piesku. 6. Najmladšie 2 – 3 ročné deti ochrannú gumenú podložku na ležadlo.

7. Deti 5 – 6 ročné potrebujú cvičebný úbor: tričko, krátke nohavice, ponožky, dievčatá môžu     mať legíny. Veci im dajte do plátenného vrecka a do ich skrinky.

8. Hrebeň – označený menom dieťaťa a hygienické vreckovky.   9. Prefotený preukaz poistenca – platí pre novoprijaté deti.
Všetky veci dieťaťu zrozumiteľne označte, podpíšte menom a priezviskom, aby nedošlo k zámene. Ak  máte otázky , napíšte  nám  ich na msjarkova@gmail.com alebo nás kontaktujte na t.č. 0948 123 831 – vedúca ŠJ       0940 996 828 – riaditeľka MŠ.

Prosím rodičov, aby ste nezabúdali vyhlásiť z obedov vaše dieťa ak sa z akýchkoľvek dôvodov nemôže zúčastniť výchovno vzdelávacej činnosti v materskej škole!

Ak rodič neodhlási dieťa z poskytovania stravy najneskôr do 8:00 hod. ráno v danom dni, zákonný zástupca dieťaťa uhrádza plnú stanovenú sumu úhrady za stravu 1,30€.  Z hľadiska správnej výrobnej praxe je najlepšie odhlasovanie detí deň vopred do 8:00hod. Odhlásiť z obedov sa môžete telefonicky na tel.čísle 0948 123 831, alebo osobne.

Výška príspevku zákonného zástupcu na stravovanie sa určuje podľa Finančných pásiem pre všetky kategórie stravníkov určených Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Prehľad určenej výšky mesačného príspevku si môžete prezrieť vo Všeobecne záväzných nariadeniach mesta Sabinov, na stránke mesto Sabinov.

Poplatky za obed dieťaťa v MŠ s celodennou prevádzkou za riadne stravovanie suma 1,45 € denne.

Poplatok režijných nákladov za mesiac je 4€.

Vedúca školskej jedálne Palenčárová Dana.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Related Post

OZNAM PRE OSOBY VSTUPUJÚCE DO OBJEKTU ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA

V nadväznosti na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu súvisiacu s ochorením COVID-19 na Slovensku a zmenami opatrení nám dovoľte Vás informovať, že školské zariadenia a ich prevádzka sa  riadia manuálom ŠKOLSKÝ

ČO POTREBUJE  DIEŤA DO MATERSKEJ ŠKOLY Prvý deň dostanete  zložku  s papiermi, ktoré treba  vyplniť  a priniesť do MŠ po dohode s triednou učiteľkou. Zároveň podpíšete vyhlásenie o bezpríznakovosti v súvislosti s opatreniami COVID – 19. Osobné

Pokyny k vstupu do prevádzky MŠ od 29.11.2021

Oznamujeme rodičom a osobám vstupujúcim do priestorov materskej školy, že na základe nových opatrení vydaných Úradom verejného zdravotníctva SR a aktualizovaného školského semafóra je vstup do priestorov materskej školy povolený len osobám