0948123831

Prosím rodičov, aby ste nezabúdali vyhlásiť z obedov vaše dieťa ak sa z akýchkoľvek dôvodov nemôže zúčastniť výchovno vzdelávacej činnosti v materskej škole!

Ak rodič neodhlási dieťa z poskytovania stravy najneskôr do 8:00 hod. ráno v danom dni, zákonný zástupca dieťaťa uhrádza plnú stanovenú sumu úhrady za stravu 1,30€.  Z hľadiska správnej výrobnej praxe je najlepšie odhlasovanie detí deň vopred do 8:00hod. Odhlásiť z obedov sa môžete telefonicky na tel.čísle 0948 123 831, alebo osobne.

Výška príspevku zákonného zástupcu na stravovanie sa určuje podľa Finančných pásiem pre všetky kategórie stravníkov určených Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Prehľad určenej výšky mesačného príspevku si môžete prezrieť vo Všeobecne záväzných nariadeniach mesta Sabinov, na stránke mesto Sabinov.

Poplatky za obed dieťaťa v MŠ s celodennou prevádzkou za riadne stravovanie suma 1,45 € denne.

Poplatok režijných nákladov za mesiac je 4€.

Vedúca školskej jedálne Palenčárová Dana.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Related Post

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O ORGANIZÁCII A PODMIENKACH PREVÁDZKY MATERSKEJ ŠKOLY, UL. JARKOVÁ 63, SABINOV OD 02.09.2021 PREVÁDZKA MATERSKEJ ŠKOLY prevádzka MŠ bude v čase od 6:00 – 16:30 hod.,          dieťa do MŠ prichádza/odchádza

OZNAM O KARANTÉNE Oznamujeme rodičom / zákonným zástupcom detí,  ktoré sa zúčastnili výchovno-vzdelávacej činnosti v dňoch 24.2.2022, že s platnosťou od 25.1.2022 do 01.02.2022, sú deti v karanténe. Karanténa detí trvá, na

Pokyny k vstupu do prevádzky MŠ od 29.11.2021

Oznamujeme rodičom a osobám vstupujúcim do priestorov materskej školy, že na základe nových opatrení vydaných Úradom verejného zdravotníctva SR a aktualizovaného školského semafóra je vstup do priestorov materskej školy povolený len osobám