Zamestnanci

Pedagogickí zamestnanci

Trieda LIENKY

Riaditeľka MŠ: Bc. Marcela Chomjáková

Triedna učiteľka: Mgr. Denisa Albertová

Trieda VČIELKY:

Triedna učiteľka: Bc. Mária Mikitová

Učiteľka: Mgr. Anna Aneta Falatová

Trieda SOVIČKY:

Triedna učiteľka: Mgr. Jana Petijová

Učiteľka: Mgr. Tamara Tomášková

Prevádzkoví zamestnanci:

Vedúca školskej jedálne: Dana Palenčárová

Hlavná kuchárka: Janka Skladaná

Kuchárka: Jana Bodnárová

Školníčka: Miroslava Feckaninová