Zamestnanci

Pedagogickí zamestnanci

Trieda LIENKY

Riaditeľka MŠ: Bc. Marcela Chomjáková

Triedna učiteľka: Mgr. Denisa Albertová

Trieda VČIELKY:

Triedna učiteľka: Bc. Sabina Samková

Učiteľka: Bc. Ivana Rabatínová

Trieda SOVIČKY:

Triedna učiteľka: Mgr. Aneta Šmídlová

Učiteľka: Bc. Mária Mikitová

Prevádzkoví zamestnanci:

Vedúca školskej jedálne: Dana Palenčárová

Hlavná kuchárka: Janka Skladaná

Kuchárka: Jana Bodnárová

Školníčka: Miroslava Feckaninová